Vaktstugan2

Adress
Hörneborgsvägen 17
892 50 DOMSJÖ

Telefon- och telefaxnummer
Avd.exp.: 0660-138 48, 753 97
Telefax: 0660-757 19

 

Övrigt
Expeditionsstider:
Tisdag 08.00-12.00, 13.00-16.00
Fredag 08.00-12.00

Ordförande
Ronny Hellström