Helen

Märke huvudskyddsombud

Helen Wallander

 

Skyddsombud Avdelning

Håkan Berglund

Erättare HSO/Skiftinst.

Robert Bergqvist/Jonny Sjöström Renseri
Robin Näslund Kokeri
Micaela Söderlind/Kenneth Berglund Automation
Jonny Mybrand Bygg/Bax
Johan Elander/Jonatan Söderlund
Indunstning
Benny Byström Kokvätskeberedning
Marine Holmgren/Felix Österlund Ångcentral
Jimmy Westman Fu
Anneth Berglund Háls Förråd
Lina Bergius 
Etanol
Bertil Barremo Centralverkstad
Daniel Wiberg/Åsa Berglund Driftslaboratorium
Leif Thorsell/Robin Arnkvist Blekeri
Sandra Granberg/Robert Eriksson Torkmaskinsal
Tony Holmgren/Patrik More'n Kokvätskeberedning
 Sara Åberg Logistik
  Christian Westman/Joachim Jakobsson

Kokeri

  Andreas Sjölund Lignin/Bio
  Lars Höglund/Erik Olsson Torkmaskinsal
  Daniel Skogman Ångcentral
  Stefan Svensson/Daniel Holmberg  Skydd & Säkerhet
  Arkadiusz Grzelczak Pumpstation/Sluss
  Stefan Bylund Kokvätskeberedning