Helen

Märke huvudskyddsombud

Helen Wallander

 

Skyddsombud Avdelning

Lars Schedin

Erättare HSO
Robert Bergqvist Renseri
Jimmy Westman Torkmaskinsal/Kokvätskeb.
Tomas Björklund Automation
Jonny Mybrand Bygg/Bax
Johan Elander
Indunstning
Robert Nilsson Renseri
Marine Holmgren/Felix Österlund Ångcentral
Håkan Berglund Automation
Anneth Berglund Háls Förråd
 
Etanol
Bertil Barremo Centralverkstad
Daniel Wiberg Driftslaboratorium
Åsa Berglund Blekeri
Christian Wigh/Robert Eriksson Torkmaskinsal
Michael Lundgren/Frank Holmgren Kokvätskeberedning
Jörgen Melander Transport
  Kenneth Berglund/Christina Forsberg Automation
  Daniel Holmberg Lignin
  Jonatan Söderlund Automation
  Joachim Jakobsson/Christian Westman Kokeriet
  Stefan Svensson  Skydd & Säkerhet
  Arkadiusz Grzelczak Pumpstation/Sluss
  Göran Toljamo Ångcentral