Mika FILEminimizer Ordförande


Namn: Mikael Lundgren

Avdelning: Fackexp\Produktion

Telefon: 705637761 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@domsjo.adityabirla.com

Förtroendevalda uppdrag: Ordförande, AU/förhandlingsansvarig,
Ers. Domsjö fabriker AB bolagstyrelse,Skyddsombud,
Ersättare Domsjö personalstiftelse, Rehab ansvarig, Försäkringsansvarig,
Facklig informatör, Arbetsmiljökommite'n, Samverkansgruppen.Ers. Säkert Domsjö